غزل زرد

 

از عشق تو سرشارم

ایران سرافرازم

من جان و جهانم را

در راه تو می بازم

 

از داغ دل عاشق

برپا شده آتش ها

رنگین شده این صحرا

از خون سیاوش ها

 

با موج خلیج فارس

هم شانه و همراهیم

ای خانه ی اجدادی

غیر از تو نمی خواهیم

 

همسایه ی خورشیدیم

فرزند دماوندیم

این خاک مقدس را

مدیون خداوندیم

 

از خاک وطن رویید

انبوه شقایق ها

ایران شده جاویدان

در دفتر عاشق ها

 

فرهنگ و شکوه ما

رشک همه ی دنیاست

تا من به تو پیوندم

چشم همگان بر ماست

 

 

 

 

 

طبیبی بر میدانگاه ولایتی داد سخن می داد که برای جلوگیری از فساد دندان چنین کنید و چنان کنید و اگر نه دندان تان باید از ریشه تخلیه شود. ابلهی که از کشیدن دندان خاطره هولناکی داشت ایستاد به ناسزا و سنگ پرانی!

 

از آن جایی که طی این سال ها جای خیلی از مهره ها درین مملکت عوض شده است طبیعی ست که همه کس به خود اجازه ی شاعری بدهد ولی اگر کسی قصد نقادی داشته باشد، همه ی آن کسانی که در توهمات شان خود را شاعر پنداشته اند، کاخ پوشالی شان را در معرض ریزش ببینند و در نتیجه قد علم کنند که: شما حق انتقاد ندارید! و یا: چه کسی گفته است شما منتقدید؟ و تو با خود می گویی که ای دریغا! همان کسی که به شما گفته شاعرید لابد به ما هم پروانه ی نقد خواهد داد دیگر!

در همین ابتدا این را داشته باشیم که: هنر مساله ای ست ذوقی و هر کس می تواند به فراخور پسند و بینش و آگاهی اش از هر هنر و یا شبه هنری ملتذذ شود. نقد نیز به عنوان ابزاری برای متمایز کردن درست از نادرست به همان میزان می تواند ذوقی باشد. به طور مثال علامه شفیعی کدکنی به دلیل برداشت های ذوقی با شعر سبک هندی و در ادامه با شعر سهراب سپهری ارتباط برقرار نمی کند و این ابدا به این معنا نیست که آن ها شعر نیستند. بلکه شفیعی کدکنی به عنوان منتقد طراز اول، دست ما را می گیرد و با خود به آزمایشگاه شعر سهراب می برد و نشان می دهد که: این شعر که شما را مرعوب کرده است با این فرمول به دست می آید و کار چندان پیچیده ای هم نیست! و تو تازه دوزاری ات جا می خورد که ای داد بیداد! که این طور! و از آن پس است که با نگاه دیگری می روی سراغ هشت کتاب و الخ...

با تمام این تفاسیر، در نقد و اصول زیبایی شناسانه نیز هستند نکاتی که از جنس ذوق نیستند بلکه کاملا علمی اند و منطقی. مثل: عروض و قافیه، املا و نگارش کلمات، دستور و قواعد صرف و نحوی و... به بیان دیگر حساب این موارد حساب دو دو تا چهارتاست. کسی نمی تواند ملاحظه را ملاحضه بنویسد و برای شانه تهی کردن از بار نقد بگوید: پسند من چنین است. این نکته را هم داشته باشید تا بعد به اش رجوع کنیم.

حدود یه دهه از همه گیر شدن جریانی به نام ساده نویسی در شعر سپید می گذرد. در این سال ها عبارت ساده نویسی همواره پتکی به دست منتقدین شعر سپید برای برکوفتن جناح مقابل بوده است. غافل ازین که ساده نویسی به خودی خود نمی تواند مذموم باشد. آن چه که ناپسند است ساده انگاری و ابله پنداری مخاطب است. دو سه سالی نیز هست که به مدد فیس بوک شاهد مطرح شدن برخی نام های سطح پایین به نام شاعر هستیم. همین جا تکلیف را برای خواننده ی عام مشخص کنم که مقصودم از سطح پایین چیست: از نظر من هر شاعری که در اثرش ابتدایی ترین مبانی ادبیت مثل املا و نکات دستوری و نگارشی را رعایت نکند سطح پایین است. مثلا شاعری که مرهم را مرحم می نویسد سطح پایین است. و یا از همین منظر شاعری که هنوز این قدر اشراف ندارد که بداند "براشان" به جای "برای شان" کلمه ای ست من در آوردی و از دهه ی هشتاد توسط عده ای شاعر سطح پایین تر دهان به دهان به این ها رسیده سطح پایین است. در ضمن حساب "برای شان" جداست از کلماتی مثل "چشم های شان" که می توانند با حذف "ی" تبدیل به " چشم هاشان" شوند. پر واضح است که "ی" در کلمه ی "برای" جزو اصلی کلمه ست و غیر قابل حذف.

از آن جا که یک سیب زرد می تواند سبدی را ضایع کند، غزل نیز به دلیل مجاورت با سپیدهای زرد از آفت ساده انگاری در امان نمانده و مدتی ست شاهد مبتذل شدن ذهن و زبان و تصویر در اثر برخی شاعرانی هستیم که می شد پیش ازین امید داشت به پیشرفت شان. استفاده از دم دستی ترین تصاویر و کاربرد نازل ترین لحن و زبان و بهره مندی از مبتذل ترین ایماژها همه و همه نشانه های این نوع شعرند. دلایل آن ها مشخص اند: در گذشته آبشخورهای فکری شاعران گلستان و خاقانی و بیهقی و فیه ما فیه و شاهنامه بوده است. آبشخور شاعران این نسل اما این ها نیست. آبشخور فکری او شعر شاعران همین نسل است به علاوه ی متن ها و خبرها و استاتوس هایی که بر روی هوم پیج فیس بوکش منعکس می شود. در واقع درین چرخه، این دسته از شاعران مدام از فیس بوک خوراک برمیگیرند و فضولات ذهنی شان را جا به جا در همان صفحات منعکس می کنند. این فضولات خوراک شاعری دیگر از سلک خودشان می شود و این بازی کثیف مدام ادامه می یابد تا به جایی که رد پای گذراترین اتفاق ها، چیپ ترین استاتوس ها و خلاصه حاجی ارزونی ترین ها را در این به اصطلاح شعرها می بینی.

به باور من این ابتذال نیز نتیجه ی تفریط شعر دهه ی هفتاد است که بحثی ست دراز دامن و مجالی فراخ می طلبد.

از دیگر عوامل این ابتذال که نام آن را ازین پس شعر زرد می گذاریم، دل نهادن به پسند مخاطبان گذرای دنیای مجاز است. در واقع اینان حکم شهرنو نشینانی را دارند که در میدانگاهی به طمع پول و توجه اطوار می ریزند و کمر می چرخانند. هرکس هم که بیشتر به شان توجه کند، قر و غمزه شان بیشتر خواهد شد. شهر نو ادبیات نام مناسبی ست برای این بازار مکاره که مخاطب و مولف هر دو به فرو رفتن یکدیگر درین منجلاب یاری می رسانند. مولف بر اساس لایک های مخاطب شعر نازل ارائه می دهد. مخاطب هم که دل و دماغ مطالعه ی آثار فاخری مثل منزوی و اخوان را ندارد به خواندن همین نوشته ها وقت می گذراند. درست مثل راسته ی بازار کویتی ها. این مشتری پول کم آورده است و باید به خرید جنس دست دوم یا بنجل رضایت بدهد، این فروشنده هم چون طی این سال ها مشتریش را شناخته، مدام در حال تولید انبوه جنس نازل با دوخت و پارچه ی نخ نماست. پر واضح است که این لباس برازنده ی قامت کسی که مارک پوش است نیست! در مثال مناقشه نیست. باز این مثال ها طعنه دست زردطلبان ندهد که آی چرا شعر را با لباس یکی دانستی!

به باور من راهکار اصلی برای برون رفت ازین وضعیت اسفبار بی توجهی به آثاری ست که دارای ویژگی های شعر زردند. حیات این شعرواره ها با هورا کشیدن مخاطب است. همین که چند روزی به آن بی توجهی بشود دراز می کشد و می میرد. این شعرواره ها به مدد فیس بوک و ایستاگرام و هورا کشیدن مخاطب جان گرفته اند و حالا با هورا نکشیدن مخاطب خرقه تهی خواهند کرد. شما چند روز برای آن هورا نکشید خواهید دید که به دست و پای تان می افتند. مطالعه شان را بیشتر می کنند و سعی در جهت ارتقای آثارشان خواهند کرد. و الا تا مادامی که برای این متون عجیب الخلقه کف بزنید، به ریش تان خواهد خندید. نمونه ی بارز آن جریان انحرافی شعر طی 5 سال گذشته است. حدود یک سال است که دیگر خبری ازین شعرهای پوشالی نیست. چرا که متولیان آن یک سال است در فیس بوک فعالیت ندارند و جنجالی درست نکرده اند. مقایسه شود با شعر ناب و فاخر از جنس غزل های حسین منزوی که خودش در بین ما نیست اما روز به روز نزد مخاطب خاص و عام بزرگ تر جلوه می کند.

این مطلب فعلا در همین جا بسنده است. به زودی به مطلبی دیگر که در بردارنده ی شاهد مثال از آثار نازل و آثار موفق این سال هاست باز میگردم.

 

علیرضا بدیع

بهمن 93 

/ 0 نظر / 13 بازدید