پست های ارسال شده در مرداد سال 1388

شاعر لبخندهای صیقلی به ریخت دنیا خندید.

بعدالتحریر:     دیشب در خواب کسان ما زنده بودند گرد چراغ نشسته بودیم دهکده ی دوری بود برف باریده بود وتو هنوز درآغوش مادر کودکی دو ساله ... ادامه مطلب
/ 113 نظر / 50 بازدید