پست های ارسال شده در دی سال 1384

    آنچه شايسته ی تحسين است نبايسته ی تاراج شدن............  آنچه شايسته ی عشق ورزيدن است.. نبايسته ی کج انديشی....!                                                                                          احمد شاملو      ... ادامه مطلب
/ 87 نظر / 51 بازدید