با درود

بندهایی که پررنگ شده اند توسط حقیر بر روی شعر قبلی نوشته شده اند:

 

وطن تویی بهشت من

وطن تویی بهار من

تو ای تبار عاشقان

دیار ماندگار من

وطن تمام لاله ها

شهید راه کوی تو

ستاره های آسمان

مرید ماه روی تو

جهان روشن من است

نگاه آفتابی ات

پناه داده ای مرا

در آسمان آبی ات

جهانم از تو روشن است

میان جان من بمان

 تویی که تن نداده ای

به وعده های این و آن

تو سرزمین عطر و گل

بهشت آرزوی من

طنین نام پاک تو

شکفته در گلوی من

اگر دوباره دشمنت

بهانه کرد کینه را

چو صخره روبروی موج

سپر کنیم سینه را

وطن تویی بهشت من

وطن تویی بهار من

تو ای تبار عاشقان

دیار ماندگار من

وطن تمام لاله ها

شهید راه کوی تو

ستاره های آسمان

مرید ماه روی تو

من از قبیله ی تو ام

شقایق شهید تو

تو باغ آسمان و من

ستاره ی سپید تو

اگر که ما ز شرق و غرب

مسیر خود جدا کنیم

درین صراط مستیم

به لاله اقتدا کنیم

به پایت ایستاده ام

چو قله های استوار

صدای پر طنین عشق

تو ای شکوه ماندگار

به پشتوانه ی شهید

شهیدِ صبح پر بگیر

که تشنه ی سپیده ایم

به یمن خون پاک تو

به حق خود رسیده ایم

وطن تویی بهشت من

وطن تویی بهار من

تو ای تبار عاشقان

دیار ماندگار من

وطن تمام لاله ها

شهید راه کوی تو

ستاره های آسمان

مرید ماه روی تو

جهان روشن من است

نگاه آفتابی ات

پناه داده ای مرا

در آسمان آبی ات

جهانم از تو روشن است

میان جان من بمان

 تویی که تن نداده ای

به وعده های این و آن

تو سرزمین عطر و گل

بهشت آرزوی من

طنین نام پاک تو

شکفته در گلوی من

کنون که نور ایزدی

گرفته کوه و دره را

به اشتیاق آفتاب

شکافتیم ذره را

تو سرزمین عطر و گل

بهشت آرزوی من

طنین نام پاک تو

شکفته در گلوی من

فرشتگان جان به کف

به جانب تو می پرند

کنون اهالی بهشت

به فردو رشک می برند

وطن تویی بهشت من

وطن تویی بهار من

تو ای تبار عاشقان

دیار ماندگار من

وطن تمام لاله ها

شهید راه کوی تو

ستاره های آسمان

مرید ماه روی تو

 

علیرضا بدیع

/ 0 نظر / 7 بازدید