:

 

" کتابخانه و شاعر "

نشسته اند هزاران کتاب در قفسه

زبون و ساکت و پر اضطراب در قفسه

 

یکی بزرگ تر از دیگران ، قدیمی تر

ملقبند به عالیجناب در قفسه

 

مراقبش دو سه گردن کلفت دور و برش

مگر تکان نخورد آب از آب در قفسه

 

سه چار گنده که با چاپ های سنگی شان

شکسته اند دل صد کتاب در قفسه

 

خزانه دار عدد های دولتش شده اند

کتاب های بزرگ حساب در قفسه

 

کتاب های مقدّس ، کتاب های ملول

خزیده اند به کنج ثواب در قفسه

 

 

کتاب های اصول و فروع بیداری

نشسته اند همه گیج خواب در قفسه

 

نشسته اند دو زانو کتاب های دعا

هزار وعده ی نامستجاب در قفسه

 

کتاب فلسفه با ژست عاقلانه ی پوچ

نشسته محکم و حاضر جواب در قفسه

 

کتاب شعر دهن بسته است و توی دلش

نخوانده مانده غزل های ناب در قفسه

 

کتابخانه ی تاریک و پرده های عبوس

هوای مرده ی بی آفتاب در قفسه

 

کبوتر دل دفترچه های خاطره ، خون

شکسته بال و غریب و خراب در قفسه

 

کپک زده رد دندان به نان خشک خیال

کپک دمیده به بطری آب در قفسه

* * *

غروب ، سکته و سیگار روشن شاعر..

و رقص شعله و دود کباب در قفسه

 

 علی محمد مودب

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید