این هم چالش تک نفره ی من، من باب طبع آزمایی:

 

خون ریخته هرچند که دائم دنیا

هرچند که خو کرده دل من به جفا

دائم دل من نمی شود از تو جدا

دنیا به جفا از تو جدا کرده مرا

(علیرضا بدیع)

 

پ.ن: اعنات یکی از صنایع و آرایه های ادبی محسوب می شود و ارزشی جز زیبایی بخشی به اثر ندارد.

به این شکل شعر مربع متقارن می گویند. یعنی این که آن را به صورت عمودی و از بالا به پایین هم می توان خواند!