با نام و یاد حسین منزوی  و این که بی غزلی ۵ ساله شد:

درود

امید که آهسته باشید.

 

قابل توجه همه عزیزانی که طی روزهای نخستین نمایشگاه کتاب تهران با الطاف بسیارشان شرمنده فرمودند:

از پنجره های بی پرنده به چاپ دوم رسید. راستش همان روز دوم کتاب ها تمام شد و ما ماندیم و شرمی صورتی ناشی از شرمندگی به نزد خوبانی که شما باشید!

خلاصه کلام این که قرار است چاپ دوم مجموعه ی مزبور روز چهارشنبه یعنی ٢٣ اردیبهشت ماه به نمایشگاه برسد.

برای دریافت کتاب لطفا به نشانی زیر مراجعه فرمایید:

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران/ شبستان/ انتشارات عمومی/ راهرو ١۶/ غرفه ١۶/ انتشارات فصل پنجم/ جناب آقای پرویز بیگی حبیب آبادی

 

در حاشیه ی نمایشگاه نیز در رونمایی انتشارات های تکا و فصل پنجم حاضر شدیم. شایان ذکر است که مجموعه ی سوم بنده با نام گنجشک های معبد انجیر تا دو هفته ی دیگر توسط انتشارات تکا روانه ی بازار خواهد شد. متاسفم که این مجموعه به نمایشگاه امسال نرسید. 

فردا به ولایت خود باز خواهم گشت و از آن جا نام تعدادی از بهترین های امسال را در زمینه ی ادبیات می نگارم.

تا بعد...