چون طفل که از خوردن داروست پریشان

با دوست پریشانم  وبی دوست پریشان

ابرو به هم آورده و گیسو زده بر هم

چون ابر که بر گنبد مینوست پریشان

مجموعه ی ناچیز من آشفته ی او باد

آن کس که وجودم همه از اوست پریشان

دست و دل من بر سر این سلسله لرزید

در جنگل گیسوی تو آهوست پریشان

آرامش دریای مرا ریخته بر هم

این زن که پری خوست... پری روست... پری شان ...

با حوصله ی تنگ و دل سنگ چه سازم ؟

با دوست پریشانم و بی دوست پریشان ...

 

 

 

 

 

سومین مجموعه ی شعر خدابخش صفادل با عنوان «آبی های لال» وارد بازار شد با ۱۶۰ صفحه و گزیده ای از شعرهای دوستان در باب حادثه ی انفجار قطار نیشابور من جمله غزلی از نگارنده . این مجموعه توسط انتشارات سایه گستر منتشر گشته و با قیمت ۱۶۰۰ تومان در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است .

 خبر بعد این که سایت عروض با غزلی نه چندان جدید از بنده به روز شده است .

 

 

در پایان این که به دلیل تغییر محل سکونت  صندوق پستی : خراسان رضوی / نیشابور / ص.پ ۹۶۵ علیرضا بدیع   منتظر نظرات و دلنوشته های شماست ...

 

 

 

تا درودی دیگر .